1

Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków

Święty Brat Albert

2

Po co się niepokoić,
wszak Bóg w nas, a my w Nim

Święty Brat Albert

3

W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach
znalazłem szczęście i spokój

Święty Brat Albert

 mmmmm1

ks. kan. Marek Janas
Proboszcz Parafii
Dziekan Dekanatu Radom - Wschód

Kostecki 1

Ks. Karol Kostecki - Wikariusz

Borkowski 1

Ks. Kamil Borkowski - Wikariusz

Frydrych

Ks. dr Dariusz Frydrych - Rezydent                                        

Marian S

  Senior ks. kan. Marian

 

 

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • kofc.jpg
  • plus2.jpg