1

Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków

Święty Brat Albert

2

Po co się niepokoić,
wszak Bóg w nas, a my w Nim

Święty Brat Albert

3

W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach
znalazłem szczęście i spokój

Święty Brat Albert

 

INTENCJE MSZALNE 29.08 - 04.09.2022

 

Poniedziałek 29.08.2022

7.00

+Mariannę Pietrzyk w 1 r.ś., Agnieszkę Serafin w 2 r.ś.

7.00

+Honoratę Kowalczyk

17.30

+Zofię, Bolesława Wierzchowskich, Piotra Zagrodnika w 11 r.ś.

17.30

+Marię. Edwarda Łoskot

18.00

+Janinę, Józefa Kotowskich. Aleksandrę, Jakuba Rożkowskich

18.00

O uwolnienie od lęków dla Natalii

 

Wtorek 30.08..2022

7.00

+Marka Ptaszka

7.00

Andrzeja Gajdę

17.30

+Sławomira Gomułę

18.00

O Boże błog. dla Marzeny i Janusza Skrzek w 36 r ślubu, oraz opiekę NMP dla dzieci i wnuków

18.00

O Boże błog., potrzebne łaski w 42 r ślubu Elżbiety i Józefa Brzeskich

 

Środa 31.08.2022

7.00

+Mariana Jaśkiewicza, Jadwigę Sekuła

7.00

+Wandę Kowalczyk

17.30

+Danutę Kacprzak

18.00

+Krystynę, Mariana, Mariannę Majchrzyk, Barbarę, Krzysztofa Pawłowskich

 

Czwartek 01.09.2022

7.00

+Bronisławę, Stefana, Zofię Nogajów

7.00

O Boże błog. dla Danuty Solińskiej w 75 r urodzin

8.00

Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży.

10.00

Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla szkół dzieci niepełnosprawnych

17.30

+Wiesława Piątka

17.30

+Bronisławę, Stefana Dadok, Stefana Kaleta

18.00

+Bronisława Luberackiego, Jacka Gawina

18.00

O Boże błog. dla Justyny i Piotra Dujków w 15 r ślubu, opiekę Matki Bożej dla Julii i Jakuba

18.00

Przez przyczynę Św. Brata Alberta o łaskę zdrowia dla ks. Seniora i ks. Proboszcza, o potrzebne łaski dla ks. Karola Kosteckiego, ks. Kamila Borkowskiego, ks. Dariusza Frydrycha

 

Piątek 02.09.2022

7.00

+Stefanię, Stanisława, Marka Fitów

7.00

Dz/bł o Boże błog. dla Jana i Wiesławy w rocznicę ślubu, opiekę NMP dla dzieci i wnuków

17.30

+Stefana Czerskiego , ++Czerskich i Wólczyńskich

18.00

+Stefanię, Antoniego Tasak, Franciszkę, Walentego, Jana Kuś

18.00

+Stefanię Barszcz, Stefana Matuszczyka, ++Barszczów i Matuszczyków.

 

Sobota 03.09.2022

7.00

W intencji KZR naszej parafii

7.00

+Honoratę Kowalczyk

7.00

+Andrzeja Gajdę

17.30

+Józefa i Izydorę Wrona

17.30

+Danutę Kacprzak

18.00

Dz/bł o Boże błog dla Stanisławy i Tomasza Wieczorków w 40 r ślubu, opiekę NMP dla dzieci i wnuków

18.00

Dz/bł o Boże błog. dla Jadwigi Filipiak w 70 r ur.

18.00

O Boże błog opiekę NMP dla Michała Grymuły w 18 r urodzin

 

XXIII Niedziela 04.09.2022

7.00

+Justynę Roguś w 1 r ś.

7.00

+Anielę, Edwarda Wdowskich, Annę Mąkosa, ++Wójtowiczów, Błędowskich, Turczyków, Kucharskich

9.00

W intencji   Parafian

9.00

W intencji Rycerzy Kolumba naszej Rady Św. Brata Alberta

11.00

Dz/bł o Boże błog dla Janiny i Józefa Szewczyków w 45 r ślubu opiekę NBMP dla dzieci i wnuków

11.00

Dz/bł o Boże błog dla Martyny i Łukasza Broda w 3 r ślubu

12.30

Dz/bł o Boże błog dla Matyldy i Andrzeja Dujków w 20 r ślubu opiekę NMP dla Gabriela i Marceliny, oraz o Boże błog dla Marii i Leszka Dujków w 47 r ślubu i opiekę Matki Bo0zej dla dzieci i wnuków

12.30

Dz/bł o Boże błog dla Małgorzaty i Rafała Grabowskich w 20 r ślubu

18.00

+Stanisławę, Kazimierza Kowalewskich, Helenę, Feliksa Paluchów, Piotra Palucha.

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • kofc.jpg
  • plus2.jpg