1

Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków

Święty Brat Albert

2

Po co się niepokoić,
wszak Bóg w nas, a my w Nim

Święty Brat Albert

3

W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach
znalazłem szczęście i spokój

Święty Brat Albert

Rada Rycerzy Kolumba nr 17052 im. Św. Brata Alberta działająca w parafii Św. Brata Alberta w Radomiu zaprasza na uroczystość wprowadzenia relikwii założyciela zakonu bł ks. Michael McGivney do naszego kościoła w sobotę 10.04.2021 roku o godz. 18.00. Program.

Wprowadzenia relikwii bł. Ks. Michaela McGivneya do kościoła Św. Brata Alberta dokonali miejscowi księża ks. Proboszcz Marek Janas i ks. Senior kan. Marian Ślusarczyk. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kan. Wiesław Lenartowicz. Kapelan Stanowy Pomocniczy Rycerzy Kolumba w Polsce. Uroczystości w naszej parafii przygotowała Rada Rycerzy Kolumba nr 17052 im. Św. Brata Alberta. Jesteśmy wdzięczni ks. kapelanowi Wiesławowi Lenartowiczowi za ukazanie piękna postaci naszego założyciela i patrona. Zapraszamy na Mszę Św. i modlitwę różańcową przez czas nawiedzenia relikwii w naszym kościele. Możemy składać nasze intencje do wspólnej modlitwy przy wejściu do kościoła.

Ks. Wiesław Lenartowicz w kazaniu powiedział między innymi: Kiedy spojrzymy na świat wokół nas, to zobaczymy, że bł. ks. McGivney to patron na dzisiejsze czasy”, poprzez wartości jakie Mu przyświecały: jedność, braterstwo, miłosierdzie i patriotyzm. Poprzez swoje kluczowe osiągnięcie, jakim było założenie Rycerzy, ks. McGivney antycypował założenia i wezwania Drugiego Soboru Watykańskiego do tego, by zaangażować jeszcze mocniej świeckich w życie Kościoła. Ksiądz Michael McGivney jest wzorem dla dzisiejszego Kościoła z dwóch powodów. Po pierwsze był księdzem, który wiedział jak prowadzić pracę duszpasterską w parafii, a po drugie – pokazał jak można i należy pracować ze świeckimi w kościele”. Bł. ks. Michał jest patronem ludzi, zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmieci.

Historia uzdrowienia w łonie matki dziecka z Zespołem Downa. Życie dziecka i matki było zagrożone – lekarze zdiagnozowali śmiertelny obrzęk płodu, poinformowali rodziców, że dziecko nie przeżyje do dnia porodu i zarekomendowali aborcję. Michelle i Daniel nie zgodzili się, zaczęli modlić się za wstawiennictwem ks. McGivneya o cud uzdrowienia i pielgrzymowali w tej intencji do Fatimy. Po powrocie z pielgrzymki okazało się, że śmiertelna choroba ustąpiła. Dziś Mikey jest pogodnym i pełnym życia 5-latkiem.

Cud ten ma szczególne znaczenie dla wspólnoty Rycerzy. Rycerze Kolumba to ogromna praca na rzecz pro-life. Rycerze Kolumba są nie tylko uczestnikami, ale też organizatorami wydarzeń i programów, które mają na celu podnoszenie wiedzy o godności ludzkiego życia od poczęcia to naturalnej śmierci.

abc1

Rk2

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Sobota 10.04. 2021

*18.00 Msza św. Wprowadzenie relikwii 

ks. kan. Senior Marian Ślusarczyk, ks. Proboszcz Marek Janas,

Kazanie - ks. kan. Wiesław Lenartowicz
Kapelan Stanowy Pomocniczy Rycerzy Kolumba w Polsce
 

*Nowenna do Bożego Miłosierdzia

Niedziela 11.04.2021

*9.00 Msza św.

*Konferencja: „Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą” (Ps 127,3).

*Koronka do Bożego Miłosierdzia

Poniedziałek 12.04. 2021

*18.00 Msza Św. i konferencja: Orędownik w niebie „I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych z ręki anioła przed Bogiem” (Ap 8,4).

*Różaniec

Wtorek 13.04. 2021

*18.00 Msza Św. i konferencja: Dziedzictwo miłości „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo” (Rz 13,8)

*Różaniec

Środa 14.04. 2021

*20.00 – Nieszpory

*Konferencja: Kain i Abel - uczciwość

Czwartek 15.04. 2021

*Msza  Św. Pożegnanie relikwii.

Od wielu lat Rycerze Kolumba modlili się o wyniesienie na ołtarze swojego założyciela ks. Michaela McGivneya. - Z wielką radością usłyszeliśmy najpierw informację o tym, że uznano heroiczność jego cnót, a później - cud za jego wstawiennictwem, który był potrzebny do tego, żeby ogłosić go błogosławionym. Nasz założyciel posługiwał w trudnych czasach. Wspierał potrzebujących i rozwiązywał ich problemy. Uważam, że musiał być prowadzony ręką Bożą, bo pociągnął za sobą mężczyzn w sytuacji, kiedy stanięcie po stronie Kościoła było naprawdę oznaką bohaterstwa. My dzisiaj mamy podobną sytuację - mówi Krzysztof Orzechowski, Rycerz Kolumba od 2006 roku.

Ks.  McGivney został beatyfikowany 31 października 2020 roku w katedrze w Hartford. Jego doczesne szczątki spoczywają w kościele w New Haven, gdzie był proboszczem i gdzie założył Rycerzy Kolumba. 

21 lutego 2021 roku w trzech miastach: Częstochowie, Radomiu i w Rzeszowie relikwie błogosławionego ks. McGivney'a rozpoczęły peregrynację na terenie całej Jurysdykcji Polskiej. Na inaugurację peregrynacji odprawione zostały Msze św. pod przewodnictwem: Abp Wacława Depo w Częstochowie, Bp Marka Solarczyka w Radomiu i Bp Jana Wątroby w Rzeszowie. 

Peregrynacja rozpoczęła się w trzech obszarach jednocześnie, w parafiach w których są i działają Rycerze Kolumba:

Rycerze Kolumba za namową Jana Pawła II i na zaproszenie kard. Józefa Glempa przybyli do Polski w 2005 r. i rozpoczęli tu działalność. Pierwszą radą w Polsce w 2006 r. była krakowska Rada im. Jana Pawła II, mająca siedzibę przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Rycerze Kolumba, której założycielem był ks. McGivney, to międzynarodowa organizacja katolicka o charakterze charytatywnym. Obecnie zrzesza prawie 2 miliony członków na całym świecie. Naczelnymi zasadami zakonu są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm, a jednym z głównych celów organizacji jest ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Dziś Zakon skupia w Polsce ok. 7 tys. członków, działających w ponad 100 radach na terenie 28 diecezji. Filarami działalności Rycerzy Kolumba jest wiara, życie, społeczność i rodzina. To one są wyznacznikami konkretnych projektów pomocowych, u podstaw których stoi właściwa formacja do wypełniania dzieł miłosierdzia i zaangażowania we wsparcie potrzebujących – od wsparcia hospicjów po inicjatywy ratunkowe. Rycerzem może zostać mężczyzna, praktykujący katolik, który ukończył 18 lat. Amerykanin Michael McGivney (1852-1890) był synem irlandzkich imigrantów. W 1877 r. został księdzem. Zatroskany o wiarę i finansową stabilność rodzin emigrantów, z pomocą grupy mężczyzn z parafii pw. Matki Bożej w New Haven założył w 1882 r. organizację Rycerze Kolumba. Miała ona na celu umacnianie wiary mężczyzn, a w razie ich śmierci przychodzenie z materialną pomocą wdowom i sierotom.

======================================================

W tym roku Rycerze naszej Rady Św. Brata Alberta przygotowali Ciemnicę i Grób Pański na tegoroczne Święte Triduum Paschalne. Vivat Jezus

ciemnica 

Gró 7

============================================

Rada Rycerzy Kolumba nr 17052 im. Św. Brata Alberta w Radomiu

Rycerze obraz0

102 rocznica odzyskania Niepodległości - A.D.2020

AB3

AB2

AB1

PeregIKONA RYcerzerynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan

Rozpoczynamy w Jurysdykcji Polskiej Rycerzy Kolumba peregrynacje ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. Ikonę na zamówienie Rycerzy Kolumba wykonał słynny ikonograf Fabrizio Diomedi. Natomiast Abp Jean-Clément Jeanbart, melchicki arcybiskup Aleppo, poświęcił kilkadziesiąt kopii ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. W oparciu o Ten Obraz, Zakon Rycerzy Kolumba na całym świecie rozpoczął nowy program modlitewny w intencji Chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie.

Codziennie miliony Chrześcijan na całym świecie doświadczają różnorakich prześladowań i dyskryminacji, lecz rzadko ten fakt jest zauważalny w naszym codziennym życiu. Dla uciskanych Chrześcijan bardzo ważne jest wsparcie i zrozumienie okazywane ze strony współwyznawców z całego świata. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan, jest okazją nie tylko do wsparcia modlitewnego, ale również zachętą do poczynienia refleksji, czy i my w różnych sytuacjach, bylibyśmy gotowi do dania świadectwa wiary.

W Polsce peregrynować będą dwa obrazy. Jedna kopia Ikony będzie peregrynowała na południu Polski. Nawiedzi Rady w następujących rejonach: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 29.  Druga kopia Ikony będzie peregrynowała w pozostałej części Polski, umownie nazwanej „północną”. Obejmuje ona Rejony: 6, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 26, 28.

Rycerze obraz1 

Rycerze obraz2 

Rycerze obraz3

Peregrynacja Ikony Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan w parafii p.w. św Brata Alberta w Radomiu 29 września – 4 października 2019r. Codziennie miliony Chrześcijan na całym świecie doświadczają różnorakich prześladowań i dyskryminacji, lecz rzadko ten fakt jest zauważalny w naszym codziennym życiu. Dla uciskanych Chrześcijan bardzo ważne jest wsparcie i zrozumienie okazywane ze strony współwyznawców z całego świata. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan, jest okazją nie tylko do wsparcia modlitewnego, ale również zachętą do poczynienia refleksji, czy i my w różnych sytuacjach, bylibyśmy gotowi do dania świadectwa wiary. Uroczyste wprowadzenie obrazu do naszego kościoła, w asyście ks. Proboszcza – Kapelana Marka Janasa, księży z parafii oraz braci Rycerzy Kolumba Rady 17052, nastąpiło w niedzielę 29 września na mszy św. o g. 9.00. Przez cały okres peregrynacji Bracia wraz z wierny mi uczestniczyli w nabożeństwach różańcowych o g. 17:15 i mszach św. Pożegnanie Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Chrześcijan nastąpiło na mszy św. w piątek o g. 18, w której udział wzięli parafianie oraz . Bracia Rycerze z Rodzinam

R1

R2

R3

R4

Rycerze obraz4

Rycerze obraz5

Rycerze obraz6

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • kofc.jpg
  • plus2.jpg